บ้าน I-Talay Pranburi
บ้าน I-Talay Pranburi

Villas for your friend and family on vacation. The villas are located on pranburi beach just 20 minutes south of HuahinTo see map click here

Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge

Valid From Now - February 28, 2010
Type of Villa
No.of persons
Rate
Weekday
Weekend
Long Weekend
I-Talay1 Beachfront 
3Bedroom 3Bathroom
6
฿6,500
฿8,400
I-Talay2 Beachfront
2Bedroom 2Bathroom
4
฿4,000
฿5,400
I-Talay3 
2Bedroom 2Bathroom
4
฿3,500
฿4,900
I-Talay4
2Bedroom 2Bathroom
4
฿3,500
฿4,900
I-Talay5
2Bedroom 2Bathroom
4
฿3,500
฿4,900
I-Talay6
5Bedroom 4Bathroom
10
฿7,500
฿10,900
I-Talay7
5Bedroom 4Bathroom
10
฿7,500
฿10,900

++++ ฟรีเครื่องดื่ม ชาและกาแฟ ++++

เงื่อนไขการเข้าพัก:
- ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะบ้านพักเท่านั้น
- พักเสริมคิดเพิ่มท่านละ 1,000 บาท (ไม่เสริมที่นอน)
- เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักร่วมกับผู้ปกครองฟรี 2 คนโดยไม่เสริมที่นอน (อนุญาตให้เข้าพักฟรี 2 คนต่อบ้านพัก)
- บ้านไอทะเลจำกัดจำนวนผู้เข้าพักตามที่ระบุไว้
- บ้านไอทะเลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหาร กระทำการใดๆเพื่อประกอบการทุกชนิด ทั้งในบ้านพักและบริเวณที่พักอาศัย
- ไม่อนุญาตให้ใช้บ้านพัก ในทางอื่นๆนอกเหนือจากพักผ่อน และท่องเที่ยวเท่านั้น
- สำหรับหมู่คณะจำนวนมากกว่า 42 คน กรุณาติดต่อ 081-987-6645

การสำรองบ้านพัก:-
- บ้านไอทะเลจะทำการสำรองบ้านพักให้ในกรณีที่มีการโอนมัดจำ 50%
- หากต้องการยกเลิกห้องพัก กรุณาแจ้งล้วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก มิฉะนั้นทางบ้านไอทะเล
  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งจำนวน


Tel. (084) 394-5449   Email : italaypranburi@yahoo.com   Location Map: [click here]